Wiskunde is vaak een kwestie van oefenen. Bij Foutloos Rekenen geven we uw kind een goede basis

Goed met getallen? Foutloos Rekenen is er ook voor gevorderden.

Ook voor de leerling die meer uitdaging nodig heeft op rekengebied biedt Foutloos Rekenen een oplossing. Samen met de leerling gaan we werken aan het ontwikkelen van het analytisch denken. Zo maakt een leerling al kennis met de leerstof en de manier van leren in het middelbaar onderwijs.
 

Foutloos Rekenen werkt altijd in kleine groepjes van 4 of 5 leerlingen

Aanvullend rekenonderwijs

Waar de stof voor de een te moeilijk is, heeft de ander het al snel in de vingers. Voor deze leerlingen is het leermateriaal weinig uitdagend. Bij Foutloos Rekenen gaan we dan aan de slag met ingewikkelder rekenopgaven. De leerlingen leren hoe ze deze op een structurele wijze kunnen oplossen. Dat is leuk, uitdagend en goed voor de algemene ontwikkeling. Ook komt dit straks op de middelbare school van pas bij de bètavakken. In de rekencursus wordt het totale rekengedeelte van de eerste klas VWO wiskunde gedekt.


Analytisch denken
Rekenen is een instrument om analytisch denken te bevorderen. Ingewikkelde rekenopgaven worden op een structurele wijze opgelost. Hiermee wordt een oplossingsstrategie geautomatiseerd. Namelijk het NMI-stappenplan. In deze rekencursus worden (deel)vragen zonder rekenmachine met behulp van rekenformules opgelost.

Wat zijn de voordelen van deze cursus?

Uw kind krijgt rekenonderwijs op hoog niveau. Na deze rekencursus gaat uw zoon of dochter met veel zelfvertrouwen zijn of haar middelbare schoolperiode tegemoet. Bovendien legt deze cursus een goede basis voor de bètavakken. Rekenvaardigheden en analytisch denkvermogen worden ontwikkeld. Precies wat nodig is voor deze vakken. Daarnaast leert uw kind ook om goede aantekeningen te maken en wat een goede manier van leren is.

Wat zijn de kosten?

De cursus bestaat uit 12 lessen van 2 uur. Elke les wordt gegeven in een groepje van 4 of 5 leerlingen.

Kosten: € 96,- per les van 2 uur inclusief studiemateriaal, huiswerkcorrectie, vragen buiten de lestijd via telefoon, WhatsApp of per e-mail en een evaluatiegesprek met leerling en ouders. Deze lessen vallen in het kader van het wettelijk erkende onderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Vraag een kosteloze en vrijblijvende proefles aan

Wiskunde kan iedereen leren, ook uw kind of leerling;