Vraag een gratis proefles aan
Ik wil graag gebeld worden om een presentatie van foutloos rekenen in te plannen
Ik wil graag gebeld worden om een gratis les van foutloos rekenen in te plannen
Geen velden gevonden.
Ik wil graag een gratis les van foutloos rekenen in plannen
Inschrijven Vraag een gratis proefles aan

Het vervolg op de cursus Foutloos Rekenen

Goed met getallen? Foutloos Rekenen is er ook voor gevorderden.

Ook voor de leerling die meer uitdaging nodig heeft op rekengebied biedt Foutloos Rekenen een oplossing. Samen met de leerling gaan we werken aan het ontwikkelen van het analytisch denken. Zo maakt een leerling al kennis met de leerstof en de manier van leren in het middelbaar onderwijs.

Neem contact op

Aanvullend rekenonderwijs

Waar de stof voor de een te moeilijk is, heeft de ander het al snel in de vingers. Voor deze leerlingen is het leermateriaal weinig uitdagend. Bij Foutloos Rekenen gaan we dan aan de slag met ingewikkelder rekenopgaven. De leerlingen leren hoe ze deze op een structurele wijze kunnen oplossen. Dat is leuk, uitdagend en goed voor de algemene ontwikkeling. Ook komt dit straks op de middelbare school van pas bij de bètavakken. In de rekencursus wordt het totale rekengedeelte van de eerste klas VWO wiskunde gedekt.

 

Neem contact op
 • Eerste ontmoeting met algebra
 • wiskunde op middelbare school niveau
 • Voor de leerling: werkdruk is lager dan bij Foutloos Rekenen (maar het is nog steeds hard werken!)

Analytisch denken

Rekenen is een instrument om analytisch denken te bevorderen. Ingewikkelde rekenopgaven worden op een structurele wijze opgelost. Hiermee wordt een oplossingsstrategie geautomatiseerd. Namelijk het NMI-stappenplan. In deze rekencursus worden (deel)vragen zonder rekenmachine met behulp van rekenformules opgelost. Kinderen leren moeilijke vragen op te delen in gemakkelijkere deelvragen. Ook al zijn rekenopgaven van middelbare schoolniveau, de deelvragen zijn altijd van groep 8 niveau. Zo wordt de complexiteit van de middelbare schoolstof beheersbaar.

Neem contact op
 • Leer complexe stof te vereenvoudigen.
 • Ga verder dan alleen rekenen.
 • Leer analytisch denken.

Voordelen voor studenten

Inschrijven
 • Rekenonderwijs op hoog niveau
 • Boost voor zelfvertrouwen
 • Goede basis voor bètavakken
 • Uw kind leert leren
 • Ontwikkeling van analytisch denkvermogen

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 12 lessen van 2 uur. Elke les wordt gegeven in een groepje van 4 of 5 leerlingen.

Wij vragen om € 96,- per les van 2 uur inclusief studiemateriaal, huiswerkcorrectie, vragen buiten de lestijd via telefoon, WhatsApp of per e-mail en een evaluatiegesprek met leerling en ouders. Deze lessen vallen in het kader van het wettelijk erkende onderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

€ 1.152,-
Ook in termijnen te betalen
Inschrijven

De cursus is te volgen vanuit 10 verschillende locaties in Nederland

De ervaring van:

Noémi

(12)

“Hoi, ik ben Noémi,
Twee jaar geleden had ik best een achterstand opgelopen met rekenen. In groep 8 kon ik een cursus Basisrekenen gaan volgen bij het NMI. Ik zag er best tegenop, extra uren in rekenen stoppen is niet mijn idee. Het ging anders, ik vond het leuk, ik kreeg veel zekerheid door de andere aanpak en ik geloof echt dat ik goed ben gaan rekenen. Nu zit ik op de middelbare school, ik vind Wiskunde één van de leukste vakken en ik haal mooie cijfers. Als anderen hun rekenmachinetje pakken kan ik het nog steeds uit mijn hoofd, dat voelt fijn. Mijn broertje (10 jaar) zag dat ik lol had en wilde een jaar later ook de cursus volgen met een groepje slimpies uit groep 7. Op school deed hij niet meer veel aan rekenen, maar dit vond hij weer leuk. Hij had veel lol in het leren sneller te rekenen en vragen op te lossen die hij nog moeilijk vond, bovendien ging hij minder foutjes maken. Mijn zusje uit groep 5 wil ook al, maar zij moet nog even wachten.”

De ervaring van:

Moeder van Arvid

(11)

“Mijn zoon Arvid scoorde met rekenen voor de Cito in groep 1 tot en met 5 altijd een A of B. In groep 6 en 7 kwam daar verandering in en werd het een B score en af en toe een C score. Door vrienden kwam ik in aanraking met het NMI. Het NMI tracht door training, kinderen secuurder te laten werken om zo een beter resultaat te krijgen. Aangezien de rekenstof in de groepen 6 tot en met 8 meerdere onderwerpen behandeld, is er minder tijd om in te oefenen op school. Het leek me daarom een goed idee om mijn zoon Arvid een rekentraining te geven bij het NMI. In het begin klaagde hij wel dat hij veel huiswerk mee kreeg. Maar dat klagen veranderde in gedrevenheid, toen hij merkte dat hij sneller en beter kon rekenen. Hij vertelde mij dat de uitleg van de sommen duidelijker werd gegeven dan op school en dat hij het nu beter begrijpt. Arvid zegt dat als hij terugdenkt aan zijn training hij nu pas goed weet wat leren inhoud. Door van te voren je huiswerk te verdelen over de week en elke dag een uurtje eraan te werken, raak je aan het maken van huiswerk gewend, onthoud je het beter en maak je minder fouten. Hij heeft in groep 8 een hogere cito score gehaald dan verwacht werd. Ik ben van mening dat het NMI daar een grote bijdrage aan heeft geleverd.”

De ervaring van:

Moeder van Juna

(12)

“Juna heeft de cursus “Foutloos Rekenen” gevolgd om foutloos te kunnen
rekenen op basisschool niveau en omdat dat haar zo geholpen heeft, hebben we haar ook als voorbereiding op de middelbare school de cursus “rekenen voor gevorderden” laten volgen.
Met als resultaat dat ze de stof op de middelbare school goed kan volgen en zelfs voor ligt op de rest van de klas. Top!”

De ervaring van:

Juna

(12)

“In het begin zag ik er tegen op om elk weekend wiskunde te doen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er veel van geleerd en het was nog leuk ook.”

De ervaring van:

Ouders van Jens

(10)

“Jens  heeft deelgenomen aan de rekencursus voor groep 7 en 8. Wij hebben hier als ouders voor gekozen, omdat hij behoefte had aan wat extra uitdaging in het rekenen. Tevens het dagelijks maken van huiswerk sprak ons aan, om alvast een ritme te vinden voor het voortgezet onderwijs. Het plezier in gaan naar de cursus, leren en zelfstandig huiswerk maken, gaf aan dat Jens genoot van de aangeboden stof. De basis is gelegd voor de entreetoets en de verplichte rekentoets die vanaf het schooljaar 2014-2015 meetelt voor het eindexamen, dit zien wij met vertrouwen tegemoet, mede door het enthousiasme van de NMI docenten!”

De ervaring van:

Jens

(10)

“Ik dacht eerst dat 2 uur rekenen per keer wel heel lang zou duren, maar de tijd vloog voorbij. Op het eind van de les kregen we een raadsel mee naar huis, dat vond ik heel erg leuk. Soms moest ik lang nadenken voordat ik een antwoord had gevonden. Procenten, breuken en metrieke stelsel hadden we nog niet behandeld in de klas, en wel op de cursus. Dat was leuk!”

De ervaring van:

Ouders van Lars

(13)

“Lars heeft deelgenomen aan de basiscursus wiskunde. Wij hebben als ouders gekozen om hem te laten deelnemen aan deze cursus, om een gedegen basis te leggen voor de toekomst. Het maatwerk, de extra aandacht voor onderwerpen die op school aan bod komen, zorgen ervoor dat Lars alle toetsen gemiddeld boven de 8 scoort! Als de afgesproken uren een keer niet uitkwamen, werd er vanuit het NMI altijd een alternatief geboden. Hulde, in deze 24/7 tijd!”

De ervaring van:

Lars

(13)

“Ik keek er niet echt naar uit, maar ik moest van mijn ouders. Maar al snel zag ik in dat het ook wel leuk is om goede scores te halen op school. Er worden onderwerpen behandeld die ik nog steeds niet op school krijg, dan loop ik al op de stof vooruit. Ik begrijp alles goed! En als ik iets moeilijk vind, kun je via de groepschat op Whatsapp altijd hulp vragen. Handig toch!”

De ervaring van:

Ouders van Maurits

(10)

“Onze zoon Maurits is in groep 7 begonnen met een basiscursus rekenen. Wij merkten namelijk dat in het huidige onderwijs op de basisschool bepaalde simpele vaardigheden zoals staartdelingen en breuken minder goed worden behandeld. Na 10 keer meegedaan te hebben met de cursus, en het bijbehorende huiswerk te hebben gemaakt is Maurits met sprongen vooruit gegaan. Zijn resultaten op de CITO zijn sterk verbeterd.

We zijn erg blij met de A+ score van Maurits. De cursus was wel zwaar met heel veel huiswerk, maar hij heeft er ongelooflijk veel van geleerd, zowel qua rekenen als qua doorzettingsvermogen en is ook gegroeid in zijn zelfvertrouwen.”

De ervaring van:

Sem

(12)

“Ik heb 3 maanden rekenles gevolgd in aanloop naar de eindcito. Het was prettig dat alle rekenstof vanaf de basis doorgenomen werd. Het heeft mij veel geholpen bij het maken van de cito, ik had de maximale score! De lessen waren leuk en leerzaam met een groepje kinderen.”

De ervaring van:

Moeder van Martijn

(10)

“Mijn zoon ging achteruit met zijn rekenwerk. Het tempo in de klas wordt hoger naarmate hij ouder wordt en de klassen zijn groot. Soms had hij meer uitleg nodig en daar is dan geen tijd voor in de klas. Ook had hij soms meer oefenmateriaal nodig om de stof goed te begrijpen.

NMI geeft veel persoonlijke aandacht en is enorm flexibel qua planning van de lessen. De leraar is geduldig en er is veel oefenmateriaal beschikbaar. De rekenmethodes worden duidelijk uitgelegd en daarna wordt veel huiswerk meegegeven. Er zijn tussentijdse toetsen om te checken of de stof ook daadwerkelijk beheerst wordt. Is dat niet het geval, dan wordt hier extra aandacht aangegeven, net zo lang totdat dit wel het geval is.

Het huiswerk vergt veel discipline, elke dag moest hij aan het werk en soms best lang, maar uiteindelijk heeft NMI ervoor gezorgd dat mijn zoon weer op het rekenniveau van zijn klas is. Hij is zekerder en vindt zijn rekenhuiswerk niet meer zo’n enorme opgaven.”

De ervaring van:

Vader van Thomas

(10)

“Met heel veel toewijding wordt ernaar toegewerkt het maximale rendement uit ieder kind te halen. De cursus biedt ook verdiepings- en extra oefenstof t.o.v. de schoolstof. Ons kind is (weer) op A voor rekenen gekomen.”

© Copyright 2019 | Nederlands Mathematisch Instituut | All Rights Reserved