Vraag een gratis proefles aan
Ik wil graag gebeld worden om een presentatie van foutloos rekenen in te plannen
Ik wil graag gebeld worden om een gratis les van foutloos rekenen in te plannen
Geen velden gevonden.
Ik wil graag een gratis les van foutloos rekenen in plannen
Inschrijven Vraag een gratis proefles aan

De cursus Foutloos Rekenen

De juiste hulp bij leren rekenen

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind foutloos kan leren rekenen.

Dit ervaren wij dagelijks in de praktijk. Door heldere uitleg en het gebruik van maar 8 rekenrecepten leren kinderen hoe ze altijd alle sommen kunnen oplossen, ook zónder rekenmachine. Dat geeft ze houvast en schept duidelijkheid.

Foutloos Rekenen is niet alleen bedoeld voor kinderen die moeite hebben met rekenen, maar ook voor kinderen die hun rekenvaardigheden willen verbeteren of perfectioneren of meer uitdaging zoeken. Onze cursus rekenen sluit aan bij groep 6, 7 of 8.

Aan het einde van de rekencursus van 12 weken is de vooruitgang duidelijk zichtbaar in de resultaten. Hierna beheerst de leerling de basisschoolleerstof rekenen tot en met groep 8. In de cursus worden de 8 basis rekenrecepten behandeld voor de operaties plus, min, keer en delen met drie soorten getallen (hele getallen, kommagetallen en breuken). En ook de toepassingen zoals verhoudingen, procenten en verhaaltjessommen komen uitgebreid aan bod. We geven ook huiswerk mee, maar aan het einde van de cursus zullen de kinderen zien: hard werken wordt beloond!

Lees de ervaringen van onze leerlingen

Doelstellingen tijdens de cursus

Doelstelling 1

De leerling automatiseert de 8 altijd werkende rekenrecepten voor plus, min, keer en delen met drie soorten getallen (gehele getallen, kommagetallen en breuken).

Doelstelling 2

De leerling leert de 8 rekenrecepten toepassen bij de voorrangsregels, het metrieke stelsel (zoals lengte, gewicht, tijd), verhoudingen, procenten en verhaaltjessommen.

Huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning

Leerlingen krijgen tijdens de cursus elke week twee uur les op een van onze locaties. Naast deze lessen moet er ook thuis gewerkt worden.  Elke week krijgt de leerling een huiswerkopdracht mee. Onze deskundigen proberen het huiswerk zo samen te stellen dat het de leerling ongeveer een uur werk per dag kost. Herhaling en consistentie staan centraal in onze methode. Alleen door deze manier van werken komen de rekenrecepten in het langetermijngeheugen.

Uiteraard staan de leerlingen er tussen lessen door niet alleen voor. De docent is altijd bereikbaar via whatsapp voor vragen over het huiswerk. Ook is er de mogelijkheid om de behandelde stof nog eens rustig te herzien via onze video’s. Deze video’s zijn beschikbaar in de online leeromgeving.

Inschrijven
 • 24/7 de mogelijkheid om vragen te stellen via whatsapp
 • Extra hulp en uitleg met voorbeelden en video's van experts
 • Online leeromgeving voor directe feedback
 • Huiswerkcorrectie en feedback op de gemaakte opdrachten

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind foutloos kan leren rekenen

Wat zijn de voordelen voor uw kind?

De cursus Foutloos Rekenen biedt voordeel voor elk kind. Voor de leerling die moeite heeft met de stof op school is de cursus Foutloos Rekenen een kans om alle vaardigheden nog eens te oefenen. Na de cursus loopt de leerling niet meer achter op de stof. Sterker nog, na de cursus loop je zelfs voor!

Foutloos Rekenen is er niet alleen voor leerlingen die moeite hebben met rekenen. Goede rekenaars worden op school vaak losgelaten en worden te weinig uitgedaagd. Voor kinderen die al goed kunnen rekenen is de cursus Foutloos Rekenen een uitdaging om hun rekenvaardigheden aan te scherpen en te perfectioneren.

Inschrijven
 • Gegarandeerde zichtbare verbetering van de rekenvaardigheden
 • Leren studeren, structureren, plannen en huiswerk maken
 • Flinke boost voor het zelfvertrouwen
 • Goed voorbereid en met plezier naar de middelbare school

Wat krijgt u van ons?

Inschrijven
 • 12 weken lang 2 uur per week les van deskundigen
 • Het boek Foutloos Rekenen met meer dan 6000 opgaven
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Wekelijks huiswerkcorrectie en feedback op de gemaakte opdrachten.
 • 24/7 de mogelijkheid om vragen te stellen per WhatsApp.
 • Maatwerk voor ieder kind.

Wat vragen wij van u?

Voor de cursus Foutloos Rekenen, inclusief alle onderdelen zoals hierboven beschreven, vragen wij u een eenmalige investering van €1.152,-.

Inbegrepen zijn alle lessen, het lesmateriaal, huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning wanneer nodig.

Nazorg, zoals opfrislessen en trainingen voor verhaaltjessommen, is ook inbegrepen.

Er is de mogelijkheid tot een kosteloze en vrijblijvende proefles

€ 1.152,-
Ook in termijnen te betalen
Inschrijven

De cursus is te volgen vanuit 10 verschillende locaties in Nederland

De ervaring van:

Noémi

(12)

“Hoi, ik ben Noémi,
Twee jaar geleden had ik best een achterstand opgelopen met rekenen. In groep 8 kon ik een cursus Basisrekenen gaan volgen bij het NMI. Ik zag er best tegenop, extra uren in rekenen stoppen is niet mijn idee. Het ging anders, ik vond het leuk, ik kreeg veel zekerheid door de andere aanpak en ik geloof echt dat ik goed ben gaan rekenen. Nu zit ik op de middelbare school, ik vind Wiskunde één van de leukste vakken en ik haal mooie cijfers. Als anderen hun rekenmachinetje pakken kan ik het nog steeds uit mijn hoofd, dat voelt fijn. Mijn broertje (10 jaar) zag dat ik lol had en wilde een jaar later ook de cursus volgen met een groepje slimpies uit groep 7. Op school deed hij niet meer veel aan rekenen, maar dit vond hij weer leuk. Hij had veel lol in het leren sneller te rekenen en vragen op te lossen die hij nog moeilijk vond, bovendien ging hij minder foutjes maken. Mijn zusje uit groep 5 wil ook al, maar zij moet nog even wachten.”

De ervaring van:

Moeder van Arvid

(11)

“Mijn zoon Arvid scoorde met rekenen voor de Cito in groep 1 tot en met 5 altijd een A of B. In groep 6 en 7 kwam daar verandering in en werd het een B score en af en toe een C score. Door vrienden kwam ik in aanraking met het NMI. Het NMI tracht door training, kinderen secuurder te laten werken om zo een beter resultaat te krijgen. Aangezien de rekenstof in de groepen 6 tot en met 8 meerdere onderwerpen behandeld, is er minder tijd om in te oefenen op school. Het leek me daarom een goed idee om mijn zoon Arvid een rekentraining te geven bij het NMI. In het begin klaagde hij wel dat hij veel huiswerk mee kreeg. Maar dat klagen veranderde in gedrevenheid, toen hij merkte dat hij sneller en beter kon rekenen. Hij vertelde mij dat de uitleg van de sommen duidelijker werd gegeven dan op school en dat hij het nu beter begrijpt. Arvid zegt dat als hij terugdenkt aan zijn training hij nu pas goed weet wat leren inhoud. Door van te voren je huiswerk te verdelen over de week en elke dag een uurtje eraan te werken, raak je aan het maken van huiswerk gewend, onthoud je het beter en maak je minder fouten. Hij heeft in groep 8 een hogere cito score gehaald dan verwacht werd. Ik ben van mening dat het NMI daar een grote bijdrage aan heeft geleverd.”

De ervaring van:

Moeder van Juna

(12)

“Juna heeft de cursus “Foutloos Rekenen” gevolgd om foutloos te kunnen
rekenen op basisschool niveau en omdat dat haar zo geholpen heeft, hebben we haar ook als voorbereiding op de middelbare school de cursus “rekenen voor gevorderden” laten volgen.
Met als resultaat dat ze de stof op de middelbare school goed kan volgen en zelfs voor ligt op de rest van de klas. Top!”

De ervaring van:

Juna

(12)

“In het begin zag ik er tegen op om elk weekend wiskunde te doen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er veel van geleerd en het was nog leuk ook.”

De ervaring van:

Ouders van Jens

(10)

“Jens  heeft deelgenomen aan de rekencursus voor groep 7 en 8. Wij hebben hier als ouders voor gekozen, omdat hij behoefte had aan wat extra uitdaging in het rekenen. Tevens het dagelijks maken van huiswerk sprak ons aan, om alvast een ritme te vinden voor het voortgezet onderwijs. Het plezier in gaan naar de cursus, leren en zelfstandig huiswerk maken, gaf aan dat Jens genoot van de aangeboden stof. De basis is gelegd voor de entreetoets en de verplichte rekentoets die vanaf het schooljaar 2014-2015 meetelt voor het eindexamen, dit zien wij met vertrouwen tegemoet, mede door het enthousiasme van de NMI docenten!”

De ervaring van:

Jens

(10)

“Ik dacht eerst dat 2 uur rekenen per keer wel heel lang zou duren, maar de tijd vloog voorbij. Op het eind van de les kregen we een raadsel mee naar huis, dat vond ik heel erg leuk. Soms moest ik lang nadenken voordat ik een antwoord had gevonden. Procenten, breuken en metrieke stelsel hadden we nog niet behandeld in de klas, en wel op de cursus. Dat was leuk!”

De ervaring van:

Ouders van Lars

(13)

“Lars heeft deelgenomen aan de basiscursus wiskunde. Wij hebben als ouders gekozen om hem te laten deelnemen aan deze cursus, om een gedegen basis te leggen voor de toekomst. Het maatwerk, de extra aandacht voor onderwerpen die op school aan bod komen, zorgen ervoor dat Lars alle toetsen gemiddeld boven de 8 scoort! Als de afgesproken uren een keer niet uitkwamen, werd er vanuit het NMI altijd een alternatief geboden. Hulde, in deze 24/7 tijd!”

De ervaring van:

Lars

(13)

“Ik keek er niet echt naar uit, maar ik moest van mijn ouders. Maar al snel zag ik in dat het ook wel leuk is om goede scores te halen op school. Er worden onderwerpen behandeld die ik nog steeds niet op school krijg, dan loop ik al op de stof vooruit. Ik begrijp alles goed! En als ik iets moeilijk vind, kun je via de groepschat op Whatsapp altijd hulp vragen. Handig toch!”

De ervaring van:

Ouders van Maurits

(10)

“Onze zoon Maurits is in groep 7 begonnen met een basiscursus rekenen. Wij merkten namelijk dat in het huidige onderwijs op de basisschool bepaalde simpele vaardigheden zoals staartdelingen en breuken minder goed worden behandeld. Na 10 keer meegedaan te hebben met de cursus, en het bijbehorende huiswerk te hebben gemaakt is Maurits met sprongen vooruit gegaan. Zijn resultaten op de CITO zijn sterk verbeterd.

We zijn erg blij met de A+ score van Maurits. De cursus was wel zwaar met heel veel huiswerk, maar hij heeft er ongelooflijk veel van geleerd, zowel qua rekenen als qua doorzettingsvermogen en is ook gegroeid in zijn zelfvertrouwen.”

De ervaring van:

Sem

(12)

“Ik heb 3 maanden rekenles gevolgd in aanloop naar de eindcito. Het was prettig dat alle rekenstof vanaf de basis doorgenomen werd. Het heeft mij veel geholpen bij het maken van de cito, ik had de maximale score! De lessen waren leuk en leerzaam met een groepje kinderen.”

De ervaring van:

Moeder van Martijn

(10)

“Mijn zoon ging achteruit met zijn rekenwerk. Het tempo in de klas wordt hoger naarmate hij ouder wordt en de klassen zijn groot. Soms had hij meer uitleg nodig en daar is dan geen tijd voor in de klas. Ook had hij soms meer oefenmateriaal nodig om de stof goed te begrijpen.

NMI geeft veel persoonlijke aandacht en is enorm flexibel qua planning van de lessen. De leraar is geduldig en er is veel oefenmateriaal beschikbaar. De rekenmethodes worden duidelijk uitgelegd en daarna wordt veel huiswerk meegegeven. Er zijn tussentijdse toetsen om te checken of de stof ook daadwerkelijk beheerst wordt. Is dat niet het geval, dan wordt hier extra aandacht aangegeven, net zo lang totdat dit wel het geval is.

Het huiswerk vergt veel discipline, elke dag moest hij aan het werk en soms best lang, maar uiteindelijk heeft NMI ervoor gezorgd dat mijn zoon weer op het rekenniveau van zijn klas is. Hij is zekerder en vindt zijn rekenhuiswerk niet meer zo’n enorme opgaven.”

De ervaring van:

Vader van Thomas

(10)

“Met heel veel toewijding wordt ernaar toegewerkt het maximale rendement uit ieder kind te halen. De cursus biedt ook verdiepings- en extra oefenstof t.o.v. de schoolstof. Ons kind is (weer) op A voor rekenen gekomen.”

© Copyright 2019 | Nederlands Mathematisch Instituut | All Rights Reserved