Ik wil graag gebeld worden om een presentatie van foutloos rekenen in te plannen
Ik wil graag gebeld worden om een gratis les van foutloos rekenen in te plannen
Geen velden gevonden.
Ik wil graag kosteloos een proefles van Foutloos Rekenen inplannen.
De online proefles is altijd live en interactief
Inschrijven Plan nu een proefles in Plan nu een proefles in Cursusportaal

Foutloos Rekenen voor basisscholen

  • Stevig inzicht in rekenen
  • Betere rekenlessen
  • Meer rekenplezier
  • Hogere leerresultaten
  • De Gids voor Leerkrachten

Foutloos Rekenen voor basisscholen

Basisscholen werken samen met het Nederlands Mathematisch Instituut om zelf Foutloos Rekenen te kunnen gaan verzorgen. De methode Foutloos Rekenen is in 2012 ontwikkeld door de wiskundigen van het Nederlands Mathematisch Instituut. Inmiddels wordt de vierde vernieuwde versie van Foutloos Rekenen toegepast.

Samenwerkingstraject

In een samenwerkingstraject geeft de docent van Foutloos Rekenen de instructielessen aan de leerlingen. De docent is daarbij ook gericht op overdracht van kennis en kunde aan de betrokken leerkrachten, zodat de leerkrachten zelf Foutloos Rekenen kunnen gaan verzorgen.

In 12 weken wordt toegewerkt naar professionalisering van de leerkrachten zodat zij zelfstandig verder kunnen met Foutloos Rekenen en de desbetreffende leerlingen.

De school kan gedurende en na het traject bepalen hoe Foutloos Rekenen structureel wordt ingezet als onderdeel van het rekenbeleid van de school. Daarbij wordt de school geadviseerd door de onderwijspedagoog van het Nederlands Mathematisch Instituut.

Leerkrachten krijgen de tijd en de begeleiding om zichzelf te professionaliseren. Zo wordt een duurzamen rekenbasis goed gelegd: voor de leerlingen, de leerkrachten én voor de basisschool.

Foutloos Rekenen werkt

Het NMI voert in het kader van kwaliteitszorg analyses uit op de eigen cursussen. Het NMI heeft de cursus Foutloos Rekenen al aan duizenden leerlingen verzorgd. Als basis voor de analyses gelden de (intake) gesprekken met ouders, de gestandaardiseerde vragenlijsten en de toetsresultaten.

Naast praktische vaardigheden krijgen leerlingen ook meer zelfvertrouwen, plezier en zelfstandigheid door de cursus Foutloos Rekenen. Acht op de tien cursisten krijgt na de cursus een hoger schooladvies. Bij twee op de tien blijft het advies gelijk. Geen enkele leerling krijgt een lager advies.

3,9
Voor
8,5
Na
Zelfvertrouwen
5,0
Voor
8,0
Na
Zelfstandigheid
2,9
Voor
7,8
Na
Plezier in rekenen
22%
Hetzelfde
78%
Hoger
Advies na de cursus

Duurzame investering in rekenen

De kosten voor een samenwerkingstraject met het Nederlands Mathematisch Instituut in één klas bedraagt € 11.900,-. Dit bedrag is inclusief voorbereidingstijd, samenwerkingsoverleg en 12 weken rekenlessen aan één klas. De leerlingen en leerkrachten krijgen toegang tot de online leeromgeving (LMS) van Foutloos Rekenen. De leerkracht ontvangt het materiaal, de instructiefilmpjes van Foutloos Rekenen en toegang tot LMS om de voortgang van leerlingen te monitoren, het Antwoordenboek en het Toetsboek. De leerkracht kan altijd bij de rekenexpert terecht voor vragen of hulp. De rekenexpert biedt de leerkracht extra hulp en instructie op locatie, ook telefonisch, via WhatsApp of online meetings. De rekenexpert begeleidt de leerkracht ook in het afnemen van de didactische rekentoetsen af die inzicht bieden in de voortgang en de leerresultaten van de leerlingen.

Foutloos Rekenen Opgavenboeken

De Foutloos Rekenen Opgavenboeken dienen vanwege btw-wetgeving apart besteld te worden bij onze uitgeverij Studiorum. De Foutloos Rekenen Opgavenboeken worden alleen geleverd als onderdeel van een Foutloos Rekenen samenwerkingstraject en zijn niet in de losse verkoop verkrijgbaar. Nabestellingen zijn alleen mogelijk voor basisscholen waar eerder een samenwerkingstraject met het Nederlands Mathematisch Instituut heeft plaatsgevonden.

“Dit is een intensief traject waar je bewust voor kiest.”

“Ik voel mij nu heel bekwaam als leerkracht.”

“Waarom we dit niet op de pabo hebben gehad is een groot raadsel voor mij.”

Vragen? Ik help u verder!
Peter Langerak
Adviseur Onderwijsinstellingen