Bij ons leren kinderen uit groep 6, 7 en 8 Foutloos Rekenen in 12 weken

Foutloos Rekenen: specialist in rekenonderwijs

Iedereen kan leren rekenen. Daar hoef je geen wiskundeknobbel voor te hebben. Dat is nog eens goed nieuws voor veel leerlingen in het basisonderwijs die worstelen met rekenen. Leerlingen merken namelijk tijdens onze cursus dat het helemaal niet zo moeilijk is! Met een simpele aanpak lukt het iedereen om in een korte tijd een kei te worden in rekenen.
 

Foutloos leren rekenen? Volg bij ons een cursus

De juiste hulp bij leren rekenen

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind foutloos kan leren rekenen. Dit ervaren wij dagelijks in de praktijk. Door heldere uitleg en het gebruik van maar 8 rekenrecepten leren kinderen hoe ze altijd alle sommen kunnen oplossen, ook zónder rekenmachine. Dat geeft ze houvast en schept duidelijkheid. Foutloos Rekenen is niet alleen bedoeld voor kinderen die moeite hebben met rekenen, maar ook voor kinderen die hun rekenvaardigheden willen verbeteren of perfectioneren of meer uitdaging zoeken. Onze cursus rekenen sluit aan bij groep 6, 7 of 8.

Aan het einde van de rekencursus van 12 weken is de vooruitgang duidelijk zichtbaar in de resultaten. Hierna beheerst de leerling de basisschoolleerstof rekenen tot en met groep 8. In de cursus worden de 8 basis rekenrecepten behandeld voor de operaties plus, min, keer en delen met drie soorten getallen (hele getallen, kommagetallen en breuken). En ook de toepassingen zoals verhoudingen, procenten en verhaaltjessommen komen uitgebreid aan bod. We geven ook huiswerk mee, maar aan het einde van de cursus zullen de kinderen zien: hard werken wordt beloond!

Voor gevorderden

Wij bieden ook een cursus Foutloos Rekenen voor Gevorderden aan. Deze cursus is bedoeld voor de leerling die meer uitdaging nodig heeft en alvast wil kennismaken met de leerstof en manier van leren in het middelbaar onderwijs. Wij gaan met de leerlingen werken aan het ontwikkelen van het analytisch denken om zo ingewikkelde rekenopgaven structureel te leren oplossen. Dit is niet alleen leuk, uitdagend en goed voor hun algemene ontwikkeling, maar het komt op de middelbare school ook van pas bij alle bètavakken; wiskunde, natuurkunde en scheikunde. In de cursus wordt het volledige rekengedeelte van de eerste klas VWO wiskunde behandeld.

Voor iedereen

Leerlingen presteren lager dan verwacht op basis van intelligentiescores. Dat komt voor op alle niveaus en zeker bij rekenen. Ouders en kinderen die bij ons komen hebben het gevoel dat er meer in zit. En dit klopt vrijwel altijd. Goed leren rekenen is vaak een kwestie van veel oefenen. Rekenen is een basisvaardigheid, maar kinderen kunnen lang niet altijd goed meekomen op de basisschool. De stof is moeilijk en kinderen krijgen het gevoel dat ze niet slim genoeg zijn. Dat levert een hoop onnodige frustratie op.

Wij willen alle kinderen uitstekend leren rekenen. Foutloos Rekenen is geen bijles of citotraining, maar een cursus rekenen waar kinderen de rest van hun leven van profiteren. Het versterkt bovendien niet alleen de rekenvaardigheid in een kort tijdsbestek, maar ook de studievaardigheden. Dit heeft een positieve invloed op hun zelfvertrouwen en het schoolplezier!

Wiskunde is vaak een kwestie van oefenen. Bij Foutloos Rekenen geven we uw kind een goede basis

Het hoe en wat van Foutloos Rekenen

Foutloos Rekenen bestaat uit een team van enthousiaste docenten, ieder met een academische achtergrond. Het doel van elke docent is om het maximale uit ieder kind te halen. Dat doen zij met toewijding en ambitie. Alles wordt uit de kast gehaald om van uw kind een master in rekenen te maken.

Wij geven op verschillende locaties door het hele land cursussen in rekenen. Dat doen wij in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Rijswijk, Capelle a/d IJssel, Rotterdam en Utrecht.

Foutloos Rekenen werkt altijd in kleine groepjes van 4 of 5 leerlingen

Wil uw kind ook foutloos leren rekenen?

Bij Foutloos Rekenen helpen wij zowel kinderen die moeite hebben met rekenen als echte rekenwonders. In het eerste geval spijkeren we de kennis en de basisvaardigheden bij. De stof wordt helder en begrijpelijk uitgelegd en is daardoor een stuk makkelijker. Uw kind zal zien: rekenen is leuk!

En voor de kinderen die al weten hoe leuk rekenen is en meer uitdaging zoeken, staan onze docenten ook paraat.
 

Testimonials

Bekijk Roos

Bekijk Ouissal

Bekijk Christiaan